Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN

2016;
: cc. 229 - 235
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто концепції мережі доставки контенту (CDN) та балансування на- вантаження. Основне завдання мережі (CDN) — забезпечення якісної доставки інфор- мації кінцевому користувачу. Запропоновано архітектуру для вибору оптимального маршруту і сервера для оброблення запитів користувачів на основі цільової функції. Основними критеріями цільової функції вибрано час затримки, навантаження на сервер роздавання контенту і ймовірність втрати пакетів.

У роботі проведено експериментальне дослідження відеоконтенту в мережі CDN. Представлено графічні залежності інтенсивності трафіку, який надходить на сервери досліджуваної мережі. Побудовано залежності часу затримки та джитера від інтенсивності надходження даних на кешуючі сервери за різних значень інтенсивності обслуговування. Розглянуто основні методи балансування навантаження, яке дасть змогу раціонально розподілити навантаження між сереверами мережі.

1. Awduche D., Chiu A., Elwalid A., Widjaja I. Overview and principles of internet traffic engineering. IETF. RFC3272. 2002. 2. Sivasubramanian S., Szymaniak M., Pierre G. Replication for web hosting systems // ACM Computing Surveys. 2004. Vol. 36, no. 3. Р. 291–334. 3. Data Buffering Multilevel Model at a Multiservice Traffic Service Node / Mykhailo Klymash, Maryan Kyryk, Nazar Pleskanka, Volodymyr Yanyshyn // Smart Computing Review. Korea. Vol. 4. No. 4. August 31. 2014. Р. 294–306. 4. OLNN.CN.CDN. The Content distributed network technology, server, May 28, 2007. URL: http://olnn.cn/html/server/6/20070528/3660.html. 5. Дмитриев Г. А., Марголис Б. И., Музанна М. М. Решение задачи оптимальной маршрутизации по критерию загруженности сети // Программные продукты и системы. 2013. № 4. С. 17–19. 6. Парфенов В. И., Золотарев С. В. Об одном алгоритме решения задачи оптимальной маршрутизации по критерию средней задержки // Вестник ВГУ: сер. Физика. Математика. 2007. № 2. С. 28–32. 7. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ: пер. с англ.: в 2 ч. Москва: Наука, 1992. Ч. 1. 336 с. 8. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / пер. с англ. И. И. Грушко; ред. В. И. Нейман. М.: Машиностроение 1979. C. 292— 320. 9. Replication based on Objects Load under a Content Distribution Network / Pallis George, Konstantinos Stamos, Athena Vakali «and other» // Proceedings of the 22nd (In conjunction with ICDE’06). Atlanta, 2006. 53 p. 10. Load balancing through efficient distributed content placement / Tim Wauters, Jan Coppens, Bart Dhoedt, Piet Demeester // In proceeding of: Next Generation Internet Networks. NY. 2005. P. 99–105.