Синтез передавальної функції за відомою амплітудно-частотною характеристикою

2016;
: cc. 45 - 48
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Показано обчислення коефіцієнтів передавальної функції лінійної системи із зосередженими постійними параметрами, що відтворює задану амплітудно-частотну характеристику, двома методами. Застосовано перетворення Гільберта для розрахунку фазо-частотної характеристики з мінімальною фазою. Методи порівняно на конкретному прикладі. Всі розрахунки виконано в системі MATLAB.

1. Матвійчук Я. М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практикаю. Львів Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 215 с. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22710. 2. Byeong Ho Eom, Peter K. Day, Henry G. LeDuc and Jonas Zmuidzinas. A wideband, low-noise superconducting amplifier with high dynamic range // NATURE PHYSICS. Vol. 8. August 2012. P. 623–627.