Аналіз впливу нестійких нулів і полюсів на стійкість замкнутих систем, поведінка яких апроксимується передавальними функціями другого порядку

2020;
: cc. 52 - 65
1
Ряшівський технологічний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Національний університет «Львівська політехніка»

З огляду на теорію автоматичного керування, не повинно бути різниці в поведінці між об'єктом, який задано набором передатних функцій, що відповідно поєднані між собою, так і реальним об'єктом, що відповідає  такій теоретичній структурі зі заданими передавальними функціями. Відповідно до цього, проведено узагальнений аналіз гіпотези Отто Сміта стосовно показників стійкості в системах автоматичного керування з нестійкими нулями та полюсами передавальних функцій другого порядку. У зв'язку з тим, що поведінка більшості технічних об'єктів може бути описана передавальною функцією другого порядку, основний акцент зроб- лено саме на передатній функції зі знаменником (характеристичним рівнянням) другого порядку з нестійкими нулями і полюсами. У статті для опису використано як апарат передавальних функцій, так і структурні моделі відповідного рівня, що дало змогу зробити їхній опис наочним. Виконано узагальнений опис системи автоматичного керування другого порядку з від'ємним жорстким зворотним зв'язком. Для такої системи сформовано теоретичні критерії стійкості стосовно її параметрів на підставі необхідних і достатніх умов стійкості.

На підставі узагальненого опису передавальною функцією другого порядку виконано дослідження систем автоматичного керування з різними варіантами розміщення на комплексній площині нестійких нулів і полюсів передавальної функції розімкнутої системи. Виклад матеріалу супроводжується численними прикладами, для яких розглянуто випадки  передавальних функцій як з дійсними полюсами, так і з парою комплексно-спряжених полюсів. Для кожного наведеного в статті прикладу розглянуто випадок як розімкнутої системи, так і замкнутої системи з одиничним зворотним зв'язком. Обидва випадки для кожного прикладу проілюстро- вано графіками логарифмічних амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик і перехідною функцією.

Проведені дослідження в статті проілюстровано графіками логарифмічних амплітудно- частотних і фазо-частотних характеристик і перехідних функцій, які для кожного прикладу отримані з використанням математичних застосунків MATLAB (разом з бібліотекою Control System Toolbox) і  Mathcad.  За  результатами  проведених  досліджень  підтверджено  висновки О. Сміта про відмінність у поведінці реальних фізичних систем з нестійкими нулями і полюсами та теоретично отриманими моделями з аналогічними передавальними функціями.

Otto J. M. Smith. Feedback Control Systems. - McGrow-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London, 1958.

Transfer Functions, Poles and Zeros https://www.maplesoft.com/content/Engineering-Fundamentals/10/MapleDocum....

Understanding Poles and Zeros. [Massachusetts Institute of Technology Department of Mechanical Engineering]. Part 2.14 - Analysis and Design of Feedback Control Systems - http://web.mit.edu/2.14/www/Hand- outs/PoleZero.pdf.

John J. D'Azzo, Constantine H. Houpis, Stuart N. Sheldon. Linear Control System Analysis and Design with MATLAB. Fifth Edition, Revised and Expanded. Copyright © 2003 by Marcel Dekker, Inc. - New York, Basel [ISBN: 0-8247-4038-6].
https://doi.org/10.1201/9780203911426

W. Bolton. Control Systems. - Elsevier, 2002. [ISBN: 9780750654616].
https://doi.org/10.1016/B978-075065461-6/50007-6

Karl J. Aström, Richard M. Murray. Feedback Systems. An Introduction for Scientists and Engineers. - Princeton University Press, 2009 [ISBN-10: 0-691-13576-2].

Shlomo Engelberg. A Mathematical Introduction to Control Theory. Copyright © 2005 Imperial College Press [ISBN 1-86094-570-8].
https://doi.org/10.1142/p396

Richard C. Dorf, Robert H. Bishop. Modern Control Systems. Twelfth Edition. - Prentice Hall, Copyright © 2011 [ISBN-10:0-13-602458-0].

MATLAB: The Language of Technical Computing, User's Guide. The MathWorks, Inc., https://www.math- works.com/help/index.html.

Control System Toolbox. Design and analyze control systems. The MathWorks, Inc. - https://www.math- works.com/help/control/index.html.