Ієрархічна маршрутизація з балансуванням навантаження в сенсорних мережах

2017;
: cc. 68 - 75
1
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
2
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Запропоновано ієрархічну архітектуру сенсорної мережі (MESH-мережі) з високим ступенем масштабованості. Досліджено можливості її реалізації у режимі самокон- фігурування з використанням спеціальних маршрутних протоколів маршрутизації — за запитом (AODV) та з фіксованим зв’язком (OLSR). Показано, що у разі застосування механізмів адаптивного настроювання підвищується продуктивність цих протоколів порівняно з проаналізованими базовими протоколами.

1. Lin C. R., Gerla M. Adaptive Clustering for Mobile Wireless Networks // IEEE J. Select. Areas Commun. — September 1997. 2. Bandyopadhyay S., Coyle E. An Energy-Efficient Hierarchical Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks // Proceedings of IEEE INFOCOM. — April 2003. 3. Al- Karaki J. N., Kamal A. E. Routing techniques in wireless sensor networks: a survey // IEEE Wireless Communications. — 2004. — Vol. 11, no. 6. — P. 6–8. 4. Торошанко А. С. Метод управления передачей данных в сетях радиодатчиков с помощью мобильных агентов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. — 2011. — № 3. — С. 46–50. 5. Виноградов Н. А., Торошанко А. С. Повышение точности измерений в беспроводных сенсорных сетях путем коррекции дрейфа параметров датчиков // Вісник Державного університету інформаційно- комунікаційних технологій. — 2012. — Т. 10, № 4. — С. 14–20. 6. Akkaya K., Younis M. A survey on routing protocols for wireless sensor networks // Ad Hoc Networks. — 2005. — Vol. 3, no. 3. — P. 325–349. Qi H., Xu Y, Wang X. Mobile-agent-based collaborative signal and information processing in sensor networks // Proceedings of the IEEE. — 2003. — Vol. 91, no. 8. — P. 1172–1183. 8. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. — Pearson Education, Inc., Old Tappan, New Jersey, 2016. — 538 p. 9. Сергушев А. Ф. Отказоустойчивая сенсорная сеть для систем безопасности потенциально опасных промышленных объектов / А. Ф. Сергушев // Известия ЮФУ. Технические науки. — Раздел III. Процессы управления, автоматизация и математическое моделирование. — 2015. — № 12(173). — С. 149–161. 10. Tanenbaum A. S., David J. Wetherall D. J. Computer Networks, 5th Ed. — Prentice Hall, Cloth, 2011. — 960 p. 11. Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. — М.: Техносфера, 2003. — 512 с.