Моделювання та підвищення ефективності скануючих антен на базі лінійних решіток

2017;
: cc. 147 - 153
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Виконано моделювання лінійних антенних решіток, що забезпечують сканування напряму головної пелюстки в одній з площин. Показано, що у разі зміни напрямку випромінювання суттєво змінюється значення коефіцієнта спрямованої дії антени. Розглянуто причини виникнення вказаного недоліку та запропоновано способи його усунення, захищені запропонованими патентами.

1. Типикин А. А. Моделирование антенных устройств в Matlab с использованием пакета расширения Antenna Toolbox. — М: СОЛОН-Пресс, 2016. — 116 с. 2. Бова Н. Т., Резников Г. Б. Антенны и устройства СВЧ. — К.: Вища школа, 1982. 3. Вишневский В. М., Ляхов А. Н., Портной С. Л., Шахнович И. В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. — М.: Техносфера, 2005. 4. Климаш М. М., Пелішок В. О. Проектування ефективних систем безпровідного зв’язку. — Л., 2010. 5. Патент України на корисну модель № 108465 від 25.07.2016, Бюл. № 14/2016, МПК Н08В 7/00 «Спосіб формування вихідного сигналу адаптивної передавальної антени» / Климаш М. М., Пелішок В. О., Яремко О. М., Максимюк Т. А. 6. Патент України на корисну модель № 50458 від 10.06.2010, Бюл. № 11/2010, МКП H04J 13/02 «Спосіб формування вихідного сигналу адаптивних приймальних антен» / Климаш М. М., Пелішок В. О., Мухаммад Хасан Алі Самур.