Positive

Позитивність та стійкість дескрипторних лінійних систем з інтервальними матрицями стану

Досліджено позитивність та асимптотичну стійкість дескрипторних лінійних часово неперервних та дискретних систем з інтервальними матрицями стану та інтервальними поліномами. Встановлено необхідні та достатні умови для позитивності лінійних часово неперервних та дискретних систем. Показано, що опукла лінійна комбінація поліномів позитивних лінійних систем також є поліномом Гурвіца. Поширено теорему Харітонова на  позитивні дескрипторні лінійні системи з інтервальними матрицями стану.

Розрахунок початкових умов та вхідних даних за заданими вихідними для класичних та додатніх дискретних систем

Встановлені достатні умови для існування позитивних стабільних реалізацій даних матриць з належним перетворенням. Пропонуються два методи для визначення позитивних стабільних реалізацій даних матриць з належним перетворенням. Ефективність запропонованих методик демонструється на числових прикладах.

Додатні дробові та конічні дробові лінійні системи

У статті розглянуто додатні дробові та  конічні дробові неперервні та дискретні лінійні системи. Наведено достатні умови для досяжності таких систем. Встановлено необхідні та достатні умови для додатності та асимптотич­ної стабільності  неперервних  у  часі лінійних систем. Сформульовано та розв’язано проблему реалізації додатних дробових неперервних у часі систем.

Додатні дробові та конічні дробові лінійні системи із затримкою

У статті розглянуто додатні та конічні дробові неперервні та дискретні в часі лінійні системи. Наведено достатні умови для досяжності таких систем. Встановлено необхідні та достатні умови для додатності та асимптотичної стабільності неперервних у часі лінійних систем із затримкою. Сформульовано та розв’язано проблему реалізації додатних дробових неперервних у часі систем.

Досяжність і спостережність дробових додатніх електричних кіл

Встановлено необхідні й достатні умови досяжності й спостережності дробових додатніх неперервних в часі лінійних електричних кіл. Ефективність запропонованих умов демонструється на прикладах електричних кіл.

Аналіз позитивності та стійкості дискретних та неперервних в часі нелінійних систем

Досліджується позитивність та асимптотична стійкість нелінійних систем, часові залежності яких є  дискретними або неперервними. Встановлено достатні умови позитивності та асимптотичної стійкості нелінійних систем. Запропоновані тести на стійкість базуються на розширені методу О.Ляпунова для позитивних нелінійних систем. Ефективність цих тестів демонструється на прикладах.