oscillation

Mathematical model of dynamics of vibrating systems working environments

 Using the apparatus of the special periodic Ateb-functions in combination with the asymptotic methods of nonlinear mechanics, the nonlinear mathematical models of motion of working environment of the oscillation system, which dependences take into account resilient and viscid making tensions from descriptions of the deformation state of environment, her physical and mechanical properties and features of co-operation of environment with the oscillation system, are worked out.

Вібронавантаженість різьбових з’єднань у конструкції сівалки

Influence of parameters of vibration is explored on dynamic properties of screw-bolts connections of the sowing machine. Experimental vibrograms are used for the calculation of local stresses in the connection by low level mathematical model design.  The desires to identify the parameters that contribute to bolt loosening were the impetus for this study.

Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії

Розроблено розрахункову схему на основі рівнянь Лагранжа другого роду, одержано систему лінійних диференціальних рівнянь у матричній формі, які описують коливальний процес у кільцевому електромагнітному кавітаторі резонансної дії та отримано розв’язок матричного рівняння у комплексній формі.

Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом

Розроблено модель і метод розрахунку коливань під час його руху у поперечно-вертикальній площині бітумо-щебеневого агрегату з торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму в циліндричній горизонтальній ємкості агрегату. 

Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом

В статті на прикладі вібраційного бункерного живильника викладено повну методику його проекту­вання з виведенням основних аналітичних залежностей, що встановлюють параметри системи.