Модель і метод розрахунку поперечно-кутових коливань бітумо-щебеневого агрегату з розігрітим рідким бітумом

2016;
: pp. 9-18
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розроблено модель і метод розрахунку коливань під час його руху у поперечно-вертикальній площині бітумо-щебеневого агрегату з торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму в циліндричній горизонтальній ємкості агрегату. 

 1. Богоряд И.Б., Дружинин И.Ф., Дружинин Г.З., Либин Э.И. Введение в динамику сосудов с жидкостью.–Томск. Изд-во Томского ун-та, 1977.–144 с.
 2. Богомаз Г.И.Динамика железнодорожных вагонов-цистерн..- К..Наукова думка,2004.-223 с.
 3. І.А. Вікович, О.М. Дубневич, М.М. Осташук. Модель і метод розрахунку динамічних процесів у причіпному бітумо-щебеневому агрегаті з незалежною торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму // Укр. міжвід. науково-техн. зб.–Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні.–Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010.–Вип. 44.–С. 46-52.
 4. Горьков П.И. Динамическое действие колеблющейся жидкости на цистерны при неполном наливе//Изд-во АН СССР, ОНТ.–М. 1952.–№2.–С. 19-24.
 5. Гузь А.Н. Динамика сжимаемой жидкости (обзор)//Прикл. мех.–2000.–36, №1.–С. 25-52.
 6. Дмитриченко М.Ф., Вікович І.А. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами: Монографія.–Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008.–496 с.
 7. Дмитриченко М.Ф., Вікович І.А., Дубневич О.М. Аналіз динамічних процесів у причіпному бітумо-щебеневому агрегаті з незалежною одноважільною підвіскою//Вісн. Національного транспортного університету.–К..:НТУ.–2011.–Вип. 24.–С. 7-15.
 8. Дмитриченко М,Ф., Вікович І.А., Дубневич О.М., Бутитер І.Б. Розроблення моделі і методу розрахунку динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті// Вісн. Національного транспортного університету.–К..:НТУ–2012.–Вип. 26.–С. 34-41.
 9. Лобанов Н.В. Моделирование торсионной подвески гусеничных транспортных средств//Вестник РГРТУ.–Вып.23.–Рязань, 2008.–С. 45-47.
 10. Луковский И.А. Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащих жидкость.–К.: Наук. думка, 1990.–296 с.
 11. Мойсеев Н.Н., Румянцев В.В. Динамика тела с полостями, содержащими жидкость.–М.: Наука, 1995.–440 с.
 12. Панков Ю.П. Применение ЭВМ для определения оптимальных конструктивных параметров торсионно-пружинной подвески и исследования колебаний прицепа//Автомобильная промышленность.–№1, 1995.–С. 16-19.
 13. Сретенский Л.Н. Колебание жидкости в подвижном сосуде//Изд-во АН СССР, ОТН.–М.: 1951.–1483-1494.
 14. Филатов А.Н. О динамическом действии жидкости на цистерну при произвольном ускорении//Труды ин-та матем. и механики АН УзССР.–Ташкент, 1957.–Вып. 21.–107-111.
 15. Черноусько Ф..Л. Движение твердого тела с полостями, содержащими вязкую жидкость. М.: ВЦ АН СССР, 1968.–183 с.