glycidyl methacrylate

ФЕРОМАГНІТНІ ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ НА ОСНОВІ МЕТАКРИЛОВИХ ЕСТЕРІВ. ВПЛИВ ПАРАМЕТРА РОЗЧИННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ

Досліджено  вплив  параметра  розчинності  на  закономірності  одержання  полімерних дисперсій на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату та гліцидилметакрилату. Запро- поновано  метод  нуклеаційної  полімеризації  для  одержання  монодисперсних  сферичних матеріалів  мікронного  розміру.  Встановлено  вплив  природи  і  кількості  розчинника  на дисперсні  характеристики полімерних  частинок.  Здійснено  вибір  ефективного  дисперсного середовища  для  полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату  та  гліцидилметакрилату.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 2. інден-кумаронові смоли з епоксидними групами

З використанням легкої фракції кам‘яновугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидилметакрилату розроблений метод одержання інден-кумаронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифенілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм.‘якшення ІКСЕ.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину.