спектральний аналіз

Application of wear-resistant coating by electrospark alloying method using an eutectic electrode material

Analysis of the literature database connected with the usage of an electro-spark alloying (ESA) for tool hardening has been carried out in the article.

Necessity of developing a new tungstenless electrode materials with eutectic structure for improvement of an electro-spark alloying technologies has been proved. Therefore, the structure of a new eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Cr-Li alloy system has been developed and manufacturing techniques of an alloying by a sintering method has been offered.

Криворізький землетрус 14 січня 2011 року як локальний наслідок сейсмотектонічних і техногенниих процесів

Подано результати проведеного аналізу записів зареєстрованої сейсмічної події, що відбулась 14.01.2011 р. у м. Кривий Ріг, та аргументи на користь визначення цієї події як землетрусу.

Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території Гірськокарпатського гідрогеологічного району

Проведено аналіз селеутворювальних чинників, які впливають на багаторічну активність селів. Запропоновано методику прогнозування селів з урахуванням метеорологічних, гідрогеологічних, сейсмічних, геліофізичних чинників. Виявлено закономірності багаторічної сезонності цих чинників за допомогою автокореляційного та спектрального аналізу. Розраховано інтегральний показник ймовірності селевої активізації. Екстрапольовано ряд інтегрального показника та cпрогнозовано наступний пік активізації селів.

Обробка сейсмічних сигналів для характеристики сейсмічності України

В роботі проведене дослідження, яке пов’язане із вивченням землетрусів України за допомогою різних методів обробки сейсмограм.