Криворізький землетрус 14 січня 2011 року як локальний наслідок сейсмотектонічних і техногенниих процесів

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Дніпровська геофізична експедиція "Дніпрогеофізика" (ДГЕ)"; Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
6
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Подано результати проведеного аналізу записів зареєстрованої сейсмічної події, що відбулась 14.01.2011 р. у м. Кривий Ріг, та аргументи на користь визначення цієї події як землетрусу. Наведено також результати спостережень за зміною тиску і температури підземних вод на території Дніпропетровської та Криворізької областей, які можуть використовуватися не тільки для інженерних досліджень, що виконуються на стадії вишукувань, будівництва та експлуатації техногенно небезпечних споруд, але і для повнішого розуміння сучасних геодинамічних процесів у літосфері, знання яких необхідне для прогнозу землетрусів. Взаємодоповнювальне використання даних сейсмологічних і пов’язаних з ними геофізичних спостережень може допомогти розробити систему попередження про суттєву зміну напружено-деформованого стану земної кори, яке може призвести до небезпечного землетрусу. Рекомендується створювати такі системи в тектонічно активних районах для підвищення безпеки проживання населення і отримання інформації, необхідної для сейсмостійкого проектування і будівництва важливих і екологічно небезпечних промислових об’єктів.
 

  1. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы / под ред. Н.В. Шарова, А.А. Маловичко, Ю.К. Щукина. Кн. 1: Землетрясения. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 381 с.
  2. Кічурчак В.М., Пігулевський П.Г. Деякі особливості металогенії Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита та її зв’язок з будовою земної кори // Науковий вісник НГАУ. – 2005. – № 6. – С. 88–93.
  3. Пигулевский П.И., Свистун В.К., Толкунов А.П. Використання даних моніторингу гідрогеодеформаційних характеристик підземних вод для прогнозування тектонічних процесів в масивах гірських порід // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – 2009. – № 5 (ч. 2). – С. 122–131.
  4. Пигулевский П.И., Свистун В.К., Толкунов А.П. О современной активизации Криворожско-Кременчугского разлома Украинского щита / Материалы Всероссийской конференции “Дегазация Земли”, Москва, 18–22 октября 2010 г. – Москва. – 2010.
  5. Tom J. Chalko. Earthquake Energy Rise on the Earth. NU Journal of Discovery, May, 2008. http://nujournal.net/EarthquakeEnergyRise.pdf