нахиломір- маятник

Апаратурне забезпечення і деякі результати деформографічних та нахиломірних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті

В роботі коротко описано апаратурне забезпечення деформогорафічних та нахиломірних моніторингових сейсмопрогностичних спостережень на РГС "Берегове" в Українскому Закарпатті. Представлені кварцовий деформограф з компьютеризованою системою вимірювання мікропереміщень з безконтактним ємнісним датчиком (розробка львівських спеціалістів НАН України) та нахиломір – вертикальний статичний маятник с оптико-електронною системою вимірювання мікропереміщень (розробка чеських спеціалістів). Представлені та обговорюються деякі результати спостережень цими приладами.

Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) Частина 1: Фізичне моделювання.

Мета. Метою роботи є представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 75°, 60° і 45°. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини.

Структура, динаміка і сейсмотектоніка скидових зон (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) частина 2: Польові дослідження

Мета. Мета роботи — представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 750, 600 і 450. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини.