біженці

Організація Об’єднаних Націй – як суб’єкт захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

У статті визначено (далі – ВПО) та біженців. Досліджено роль Організації об’єднаних націй (далі – ООН) у захисті прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, а також надано характеристику структурі та загальним напрямам її захисної діяльності. Організація об’єднаних наційВикладено основні аспекти діяльності Організації об’єднаних націй в умовах вчинення військової агресії зі сторони Російської Федерації (далі – РФ) до України.

Основні групи населення, які потребують соціального захисту в умовах воєнного стану

У сучасному правовому полі Україна стикається з безпрецедентними викликами, які вимагають специфічних підходів до соціального захисту груп населення, що є найбільш вразливими в умовах воєнного стану. В цій статті розглядаються ключові аспекти правової та соціальної допомоги трьом головним категоріям: переселенцям та біженцям, інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також сім’ям загиблих у бойових діях.

Правове регулювання вирішення питань біженців та обміну населенням в Україні ХХ ст. : історична ретроспектива та сучасне бачення

ХХ ст. ознаменувалося великими міграціями населення – в світі загалом, Європі, яка пережила дві світові війни, та в Україні зокрема. На жаль, супроводжувалися міграційні процеси великою кількістю біженців. Значні групи населення відривалися від звичних місць проживання напів добровільно, внаслідок оптації громадянства. Зрозуміло, що у більшості випадків ці рухи багатотисячних мас населення відбувалися не без втручання державних установ, з відповідною нормативно-правовою базою – як міжнародно-правовою, так і «внутрішнього» походження.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Діяльність міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини за умов російсько-українського конфлікту (науково-дослідна стаття)

Досліджено роль міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини в Україні, особливо в контексті війни, котра зараз відбувається на Сході України. Дослідження охоплює результати діяльності Міжнародної федерації прав людини, Міжнародної амністії, Human Rights Watch, Міжнародний комітет Організації Червоного Хреста та інших неурядових організацій, що привертають увагу громадян та урядів з усього світу до порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права у зоні конфлікту.

Проблеми та виклики соціальній політиці Європейського Союзу в контексті міграційної кризи

Досліджено проблеми та виклики соціальної політики ЄС у контексті міграційної кризи. Акцентовано увагу на тому, що збереження динаміки напливу біженців та подальша ескалація міграційної кризи у найближчій перспективі може стати причиною ще більшого зростання економічних видатків через необхідність фінансування соціальної політики ЄС, яке проводиться з бюджетів країн-членів, як наслідок – тягар міграційної кризи лягає на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу.