проектування

ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНИХ МЕБЛІВ НА ПРИКЛАДІ НОВОГО ЗАВОДУ КОМПАНІЇ «ВУДМАН» В СЕЛІ КРЕХІВ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті висвітлений досвід проектування підприємства виробництва екологічних меблів, де автор статті виступав співавтором концепції та архітектурно-інженерної ідеї комплексу будівель і споруд, був головним архітектором, а також  виконавцем частини розділів проекту будівництва Заводу ВУДМАН в селі Крехів, Львівської обл.

Алгоритмічний підхід до проєктування нової медичної апаратури

Досліджено можливість алгоритмізації проєктування складної електронної медичної апаратури. Таку апаратуру розглядають як елемент біотехнічної системи, що є окремим варіантом кіберфізичної системи. Біотехнічна система — це комплекс, до складу якого входять біологічний об’єкт, електронна медична апаратура та потенційний користувач. Проєктування електронної медичної апаратури має комплексний характер і залежить від особливостей біотехнічної системи.

ПОРІВНЯННЯ ТВОРЧОСТІ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ АРХІТЕКТОРА І СЦЕНОГРАФА Ф.КІЗЛЕРА І СЦЕНОГРАФА І АРХІТЕКТОРА Є.ЛИСИКА

За результатами дослідження творчої спадщини всесвітньовідомих архітектора і сценографа Ф.Кізлера і сценографа і архітектора Є.Лисика були виявлені деякі спільні риси в  творенні ними архітектури і сценографії. Головною з яких виявилося бажання митців надавати своїм формальним творам архітектурно-сценографічного мистецтва якостей безмежності в часі і просторі.

Лексико-семантична характеристика української термінології дизайну

У статті розглядається специфіка й структура системної організації української термінології дизайну, визначені особливості лексико-семантичних відношень, виокремлено основні тематичні групи й підгрупи, проведено аналіз змін.

Узагальнення досвіду проектування та будівництва об’єктів для дипломатичної діяльності в Україні та за кордоном

Автор узагальнив попередні результати комплексного дослідження українського та світового досвіду проектування об’єктів для дипломатичної діяльності, що дало змогу встановити тенденції формування архітектури та напрямок їх діяльності, що підтвердило важливість створення таких представництв для розвитку дипломатії та створення позитивного іміджу України у світі.

Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних

Описано застосування генетичного алгоритму до проектування гібридних сховищ даних. 
 

Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних

Проаналізовано відомі підходи та алгоритми до проектування гібридних сховищ даних. Запропоновано концепцію узагальненого гібридного сховища даних.

Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП

Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах.

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

Наведено закономірності розвитку напружено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними тепломеханічними властивостями у процесі сушіння залежно від характеристик зовнішнього середовища. На основі числового експерименту досліджено вплив параметрів агента сушіння на динаміку розвитку напружень у деревині.

Semi-active vibration absorbers for the high-rise objects

To determine the optimal parameters of the dynamic vibration absorber (DVA), a complete multi-parameter model of the dynamics of machines and structures is required. A model with two degrees of freedom is unacceptable for a sufficiently precise calculation with sufficient accuracy of the oscillations of the design, and thus for an adequate description of its dynamic characteristics. Therefore, in practice, it is necessary to investigate the design using a complex model.