Узагальнення досвіду проектування та будівництва об’єктів для дипломатичної діяльності в Україні та за кордоном

SA.
2015;
: сс. 90 - 98
Автори: 
Проскуряков В. І., Тимовчак І. Ю.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища

Автор узагальнив попередні результати комплексного дослідження українського та світового досвіду проектування об’єктів для дипломатичної діяльності, що дало змогу встановити тенденції формування архітектури та напрямок їх діяльності, що підтвердило важливість створення таких представництв для розвитку дипломатії та створення позитивного іміджу України у світі.

1. Трошкіна О. А. Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України 2006 року: автореф. дис. на здобуття канд. архітектури: 18.00.01 / О. А. Трошкіна; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.. – К., 2006. – 18 с. – укp.

2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про Програму розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні”.

3. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. М. Зленко ;Худож.-оформлювач Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

4. Функції дипломатичного представництва України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.

5. Royal Netherlands Embassy Warsaw. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mimoa.eu.

6. Norwegian Embassy in Kathmandu. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dezeen.com.

7. Посольство Швейцарии в Камеруне от Matteo Cainer Architects. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arhinovosti.ru.

8. Embassy of The Czech Republic Washington DC [Електронний ресурс]: http://www.e-architect.co.uk.

9. Посольство королевства Нидерланды от Бьярне Мастербрука (Bjarne Mastenbroek). Аддис-Абеба, Эфиопия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arhinovosti.ru.

10. Суть та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info-library.com.

11. Посольство Украины переехалоновое здание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2000.net.ua.

12. Посольство УкраїниЛівані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.