проектування

Development of Model, Based on Petri Nets, for the Planning Stage of Robotic Systems Design System

Стаття присвячена розробленню моделі на основі мереж Петрі, що відповідає стадії планування автоматизованого проектування РТС. Модель розроблена відповідно до алгоритму стадії планування, що є базовим у п’ятирівневому представленні процесу оцінки проекту роботизації, і дає змогу дослідити динаміку процесу та надійність відповідної складової системи проектування РТС, забезпечуючи, тим самим, також і можливість додаткової корекції РТС у більш широкому функціональному та конструктивному спектрі.

Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом

В статті на прикладі вібраційного бункерного живильника викладено повну методику його проекту­вання з виведенням основних аналітичних залежностей, що встановлюють параметри системи.

Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.