Карпатський регіон

Схема та методи комплексних геолого-геофізичних досліджень зсувонебезпечних територій

За результатами досліджень, проведених у Карпатському регіоні, запропоновано раціональну схему робіт та охарактеризовано можливості геолого-геофізичних методів для вивчення геодинамічних процесів у гірських масивах на потенційно зсувонебезпечних територіях.

Сучасні уявлення про глибинну геологічну будову Карпатського регіону на основі прямого 3D моделювання гравітаційного поля

Робота присвячена питанню вивчення глибинної тектонічної будови Українських Карпат. На основі результатів раніше виконаних сейсмічних досліджень, геологічних побудов, петрофізичної та свердловинної інформації, створена просторова модель глибинної будови літосфери в межах Карпатського регіону. Зроблена оцінка адекватності моделі з точки зору її відповідності гравітаційному полю. Результати досліджень дозволили обґрунтувати необхідність щодо проведення регіональних комплексних робіт по створенню узгодженої моделі глибинної будови Карпат.

Геодинамічні умови формування тростянецької товщі Поркулецького насуву

Розглянуто будову та склад тростянецької товщі, яка є результатом діяльності підводного вулканізму. Складено геологічний розріз правої притоки річки Тростянець. Встановлено, що область дослідження на час формування тростянецької товщі перебувала в режимі розтягу земної кори.

Створення глосарію природних та культурно-історичних об’єктів Прикарпатського регіону

Класифікація культурних ландшафтів розглядається на основі вивчення спеціальної літератури. Створено глосарій природних і культурно-історичних термінів Прикарпаття.

Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації природних ресурсів Карпатського регіону

Із застосуванням дистанційного зондування Землі проведено перспективний аналіз управління природоохоронною діяльністю Карпатського регіону і суміжних територій в контексті вдосконалення кадастрової ідентифікації природно-ресурсного потенціалу.