електромобіль

COMPARATIVE ANALYSIS OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CHARGING STATIONS OF ELECTRIC VEHICLES

The article analyzes and compares charging stations for electric vehicles and their components. The analysis of charging modes of electric vehicles showed that four internationally standardized modes are used, three of which use alternating current with single-phase and three-phase switching and only one – direct current. When charging on direct current, the fastest charging is provided. There are four standardized cases of connecting charging stations to electric vehicles.

Особливості експлуатації електричного автомобіля Tesla Model S90D в умовах міст України

Тенденції сталого розвитку транспорту, використання альтернативних джерел енергії і вимоги зменшення вуглецевого сліду на всіх етапах життєвого циклу і на усіх рівнях автомобільної техніки призвели до збільшення частки електромобілів як при первинній реєстрації, так і вживаних транспортних засобів. Поява на ринку великої кількості вживаних сучасних електромобілів спричинила потребу розроблення процедур забезпечення їх технічної експлуатації як з вимог раціонального користування, так і забезпечення безпеки руху.

Моделювання керування дводвигунним передньопривідним електромобілем з електронним диференціалом за принципом макроенергетичного представлення

На відміну від автомобіля, сучасний електромобіль (EМ) може мати різні конфігурації підсистеми електричної тяги із застосуванням одного, двох чи чотирьох привідних електричних двигунів коліс. У цій роботі досліджується передньопривідна дводвигунна конфігурація з незалежним приводом коліс, в якій регулюванням електромагнітних моментів двигунів забезпечується виконання двох функцій: електричної тяги та керування напрямком руху.

Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу

Однією із ключових проблем реалізації замкнених систем керування є вимірювання усіх станів динамічної системи, яка перебуває у складних навколишніх умовах, де застосування певних видів датчиків є технічно неможливим чи економічно необґрунто- ваним. Також, у електромеханічних системах існує низка величин, які неможливо безпосередньо виміряти фізичними датчиками. У таких випадках для  обчислення невідомих координат вектора стану динамічної системи використовують математичні алгоритми – спостерігачі та естиматори.

Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles

Запропоновано підхід до проектування резервуару для колеса електромобіля, який має коротку енергозбережну дію. Обґрунтовано, що новий продукт буде не лише енергозбережним, але й дасть змогу зекономити потужність під час гальмування та набирання швидкості. Для проектування обрано спеціалізовані бібліотеки ПЗ CATIA, оскільки вони є найвідповіднішими для розв’язку питань машинобудування.