сенсор

Фірма “IFM Electronic” – новий партнер кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Наведено короткий історичний огляд становлення фірми “IFM Electronic”, стисло подано номенклатуру продукції, яку вона випускає сьогодні. Описано деякі типи сенсорів, які випускає фірма.

Applying COMSOL Multiphysics for research and development of capacitive pressure sensor

Спроектовано та досліджено моделі давача тиску ємнісного типу в середовищі Comsol. Застосовано алгоритм побудови моделі за допомогою пакета Comsol.

Design of a short-time energy saving tank for light weight electric transport vehicles

Запропоновано підхід до проектування резервуару для колеса електромобіля, який має коротку енергозбережну дію. Обґрунтовано, що новий продукт буде не лише енергозбережним, але й дасть змогу зекономити потужність під час гальмування та набирання швидкості. Для проектування обрано спеціалізовані бібліотеки ПЗ CATIA, оскільки вони є найвідповіднішими для розв’язку питань машинобудування.

Проектування мультисенсорної мережі моніторингу газів

Здійснено проектування системи для виявлення газів. Система побудована на базі контролера STM32F4 та включає сенсори серії MQ. Сформульовано вимоги до системи та розроблено програмне забезпечення.

Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів

Розглянуто концепцію віртуальних вузлів, які є копіями реальних вузлів, кожен з яких здатний виконувати певне завдання і відправляти отримані дані до наступного віртуального вузла. Представлено функції витрат енергії для зчитування, оброблення та передавання інформації. Введено умову обмеження, яка необхідна, коли географічна зона контролюється певною кількістю вузлів, проте не потрібна інформація від усіх вузлів. Запропоновано алгоритм щодо максимізації часу життя безпровідних сенсорних мереж, який дає змогу звести до мінімуму витрати енергії вузлів.

Оптимізація технологічних параметрів давача магазину для гайок

У статті розглянуто загальне функціонування магазину для гайок, який здійснює механізовану подачу гайок в головку різьбозагвинчувального пристрою і їх забирання з головки під час складання і розбирання різьбових з’єднань машин. Магазин оснащений давачем сигналу про подачу гайок в головку, який містить торове еластичне кільце. Давач періодично пересувається разом з подаваними гайками, за рахунок їх охоплення по шестиграннику внутрішнім деформованим отвором тору кільця, при подачі у нього стисненого повітря.