аномальна вертикальна рефракція

Закономірності максимальних вертикальних коливань зображень візирних цілей в термічно турбулентній атмосфері і можливості їх практичного використання в геодинаміці

На підставі закону плавучості елементарних частинок повітря в навколишній атмосфері доведена теорема: в термічно турбулентнії атмосфері максимальна амплітуда коливання зображень візирних цілей за короткий проміжок часу (одна - кілька секунд) дорівнює аномальній вертикальній рефракції в кутовий або лінійній мірі. Доказ теореми підтверджено графо-аналітичним методом.

До питання реалізації способів визначення та усунення дії аномальної вертикальної рефракції

Запропоновано спосіб визначення і врахування аномальної вертикальної рефракції в період температурної стратифікації атмосфери.

Автоматизовані методи визначення кута вертикальної рефракції у термічно-турбулентній атмосфері

Досліджується точність автоматизованих методів визначення вертикальної рефракції електронним теодолітом і цифровим нівеліром, які оснащені ПЗЗ (приладами зарядного зв’язку) сенсорами.