Автоматизовані методи визначення кута вертикальної рефракції у термічно-турбулентній атмосфері

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет "Львівська політехніка"

Досліджується точність автоматизованих методів визначення вертикальної рефракції електронним теодолітом і цифровим нівеліром, які оснащені ПЗЗ (приладами зарядного зв’язку) сенсорами. 

  1. Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения. М.: Недра. – 1990. – 231с.
  2. Островський А.Л., Островська О.А., Новосад В.М., Кіселик О.В. Порівняльні дослідження точності автоматизованого визначення та врахування аномальної вертикальної рефракції сантилометром, відеотеодолітом та цифровим нівеліром // Геодинаміка. – Львів 1/(4),2004. – С.17–23.