точність визначення

Щодо точності визначення площ аналітичним способом

Виконано аналіз визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблено висновок, що оцінювати точність визначення відносних помилок необхідно за допомогою диференційного підходу.

Дослідження впливу нівелірної рефракції у нічний період за допомогою приладів зарядового зв’язку

Представлені результати досліджень рефракції нівелювання в нічний період. Метод обчислення значення коливань зображень за допомогою ПЗЗ дано разом з точнішими формулами обліку заломлення в нічний період.

 

Оцінка точнісних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограмметричним комплексом

Отримано формули для апріорної оцінки точності наземної зйомки з рухомих носіїв.

Дослідження впливу психофізіологічних факторів спостерігачів на результати геометричного нівелювання

Досліджується психофізіологічний стан спостерігачів при проведенні геометричного нівелювання. Встановлено, що коефіцієнт ентропії кожного спостерігача дає репрезентативну характеристику його стану при проведенні вимірювань. Складені для кожного спостерігача рівняння регресії дозволяють обчислювати систематичні помилки при проведенні нівелювання, а виправлені цими поправками виміряні перевищення підвищують точність нівелювання.