Щодо точності визначення площ аналітичним способом

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Виконано аналіз визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблено висновок, що оцінювати точність визначення відносних помилок необхідно за допомогою диференційного підходу.

1. Доскоч А. Точність визначення площ за плоскими прямокутними координатами / А. Доскач, В. Тарнавський, В. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Вип. І (19), 2010 – С. 107–114.
2. Смірнов Є.І. Необхідна точність складання кадастрових карт /
Є.І. Смірнов // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Еколого-економічні проб¬леми розвитку АПК». – 25–27 вересня 2002. – Львів: ЛДАУ, 2002. – С. 207–213.