повені

DETERMINATION OF SIGNIFICANT FACTORS OF LANDSLIDE PROCESSES AND FLOODING

The linear dependence of some geological (significant) factors responsible for landslide and flooding processes on the cost of geotechnical surveys determining these factors was proved. The principle of selection of engineering-geological surveys, which assess the factors of occurrence of landslide and flooding with high probability, was developed. The possibility of identifying economic territories that may be susceptible to landslide and flooding processes based on already existing basic data of previously conducted engineering-geological surveys is substantiated.

Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях

Розглянуто методику проведення моніторингу руслових зсувів річок на урбанізованих територіях. Моніторинг проведено на прикладі річки Стрий в межах міста та прилеглих сіл і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Методика моніторингу базується на використанні даних космічної зйомки, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і карт четверичтинних відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт. Аналіз зсувів вказує на значні зсуви русла річки, в середньому до 50-60 метрів.

Методика дослідження зміщень русла ріки Дністер

В роботі розглянута методика досліджень руслових зсувів річки Дністер. Моніторинг річки проведений в межах сіл Тершів і Бусовисько і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Запропоновано концептуальну модель дослідження руслових зсувів, яка базується на використанні даних космічної зйомки, аерозйомки, лазерного сканування, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і четверичной відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт.

Фотограмметричні методи в оцінці надзвичайних ситуацій

 

 

Аналізується роль методів фотограмметрії в створенні просторових моделей територій і об'єктів , схильних до надзвичайних ситуацій , наведені приклади їх застосування для оцінки наслідків повені і землетрусу