Фотограмметричні методи в оцінці надзвичайних ситуацій

2013;
: стоp. 16 - 23
Надіслано: Червень 14, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет Львівська політехніка
4
Національний університет “Львівська політехніка”

 

 

Аналізується роль методів фотограмметрії в створенні просторових моделей територій і об'єктів , схильних до надзвичайних ситуацій , наведені приклади їх застосування для оцінки наслідків повені і землетрусу

 1. 1. Державна науково-технічна програма «Аерокосмічні та наземні спостереження в інтересах сталого розвитку і безпеки України» ( Програма GEO-UA);

  2. Програма наукових досліджень НАН України та НКА України «Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистеми на території України ( GEO-UA)». 2008, С.7;

  3. Меньшиков В.А. Концепция международной аэрокосмической системы глобального мониторинга (проект) / М.-2010.- С.23;

  4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення економічної безпеки.       Постанова Верховної Ради України від 03.03.1998. №188/98-ВР.;

  5. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова Кабінету міністрів України від 30.03.1998 р., №391.- 8с.;

  6. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій. Постанова Кабінету міністрів України від 18.07.1998р. №1099.;

  7. ГОСТ Р22.1.04-96. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых параметров чрезвычайных ситуаций. М.-1996. – 9 с.;

  8. Скакун С.В. Геоінформаційний сервіс моніторингу паводків за супутниковими даними.//Наука та інновації. – 2010. – т.6.№4. – С.29-36.;

  9. Джаміля Нусрет кизи Імамалієва. Організація захисту від стихійного лиха в міському господарстві.// Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – том.7.№1. –С.59-64.;

  10. ERDAS IMAGINE. Практическое руководство TourGuides. LLC, 2005. – 735 c.;

  11. Кохан С.С. Дистанційне зондування землі./ С.С.Кохан, А.Б.Востоков, О.О. Лєонтьєв – Київ, 2010. – 300с.;

  12. Сборник упражнений по работе с ERDAS IMAGINE. ESSENTIALS, ADVANTAGE, PROFESSIONAL. DATA+ , 2001. -  119 c.