спеціаліст

Залучення спеціаліста до допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

У статті досліджено організацію і тактику проведення та залучення спеціаліста для проведення допиту малолітніх осіб, які потерпіли від насильницьких злочинів. Мета залучення спеціаліста це допомога слідчому отримати достовірні показання, використовуючи ігри, казки та інші поведінкові методи.

До питання правового статусу інших учасників судового процесу в цивільному судочинстві

У статті досліджено основні положення цивільного процесуального законодавства у частині правового регулювання інституту інших учасників судового процесу. Автором наголошено на актуальності тематики дослідження в контексті реформування судової системи в цілому та цивільного процесу зокрема. Інші учасники судової справи в цивільному судочинстві складають окрему групу суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства

Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз-
слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця
події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс-
ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу-
чення слідів злочину під час огляду місця події.

Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки

У статті висвітлено поняття та сутність планування розслідування злочинів у галузі економіки. Проаналізовано наукові розробки проблеми планування розслідування злочинів у кримінальній реалізації. Окремі ознаки економічних злочинів є впевненими, що необхідно враховувати при складанні плану їх розслідування. Основні обов'язкові учасники планування розслідування злочинів окреслені в галузі економіки.