морфологічний аналіз

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ У ПРОЕКТУВАННІ

Розглядається метод морфологічного аналізу в мистецькій сфері. Досліджуються не тільки фізичні параметри об’єктів дизайну а й їх символьно-знакова природа. Показано як результат морфологічного аналізу -- морфологічна модель служить інструментом у проектуванні об’єктів дизайну.

Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews

Йдеться про необхідність виділення іменованих сутностей для вирішення завдання емоційно-смислового аналізу. Також наведено методи та засоби для виділення потрібних іменованих сутностей в україномовних відгуках про заклади харчування.