МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ У ПРОЕКТУВАННІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Магістр кафедри Дизайну та основ архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Розглядається метод морфологічного аналізу в мистецькій сфері. Досліджуються не тільки фізичні параметри об’єктів дизайну а й їх символьно-знакова природа. Показано як результат морфологічного аналізу -- морфологічна модель служить інструментом у проектуванні об’єктів дизайну.

Childs, Peter R. N. (2021). Creative Thinking: Techniques and Tools for Success. Coursera. [videorecording]. [online] доступно: https://www.coursera.org/learn/creative-thinking-techniques-and-tools-for-success/> (дата звернення 23.07.2023)

Childs, Peter R. N. (2004). Mechanical Design Handbook 2E Elsevier Ltd, 372р. [online] доступно: <https://www.technicalbookspdf.com/download/?file=13899  (дата звернення 23.07.2023)

Weddigen Tristan: (2015) Morphologie einer Wissenschaft. Vor hundert Jahren erschienen Heinrich Wölfflins «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe». In: Neue Zürcher Zeitung, 12. Dezember 2015, S. 48. // [online] доступно: https://zeitungsarchiv.nzz.ch/archive (дата звернення 23.07.2023)

Бабкіна О. І. (2023). Метафора психоемоційних станів українців у символах птахів на прикладі книжкового видання «А крила має…». Пояснювальна записка до бакалаврської кваліфікаційної роботи. НУЛП, ІАРД, ДОА, с.117-123. Рукопис.

Гнатюк  Я.С. (2013). Еристика та евристика: навч. посібн. Ів.-Франківськ: Симфонія форте, 268 с.

Дудка М.О. (2018). Морфологічний аналіз сутності поняття «стійкий розвиток». Глобальні та національні проблеми економіки, випуск 22, с.357-362. [online] доступно: <http://global-national.in.ua/archive/22-2018/70.pdf> (дата звернення 23.07.2023)

Панкратова Н. Д., Савченко І. О. (2009). Стратегія застосування методу морфологічного аналізу в процесі технологічного передбачення. Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(64), с.35-44, бібліогр.: 16 назв.  [online] доступно: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35954> (дата звернення 23.07.2023)

Флора  В. Д. (2005). Принципи технічної творчості: Навч. посібник. Запоріжжя: ЗНТУ, 398 с.

Эко  У. (1998). Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 432с.