Застосування методу найменших квадратів до вирішення завдань вертикального планування

Надіслано: Травень 10, 1967
Автори:
1
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР