вісь обертання

Дослідження технічних параметрів стану великогабаритних обертових агрегатів

Мета роботи полягає у розробленні математичної моделі переміщення центру перерізу еліпсної обичайки в еліпсному бандажі для підвищення прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі в місці спирання, яка залежить від величин еліпсної підбандажної обичайки та бандажу, їх взаємного розташування на опорі, а також від орієнтування осей еліпсів поперечного перерізу обичайки один відносно одного на різних опорах. Актуальність.

Застосування сучасної електронної геодезичної техніки для контролю прямолінійності корпусів обертових печей

Описано визначення центру поперечного перерізу корпусу обертової печі і прямолінійності осі корпусу електронними приладами, зокрема лазерними рулетками.

Контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами

Запропоновано здійснювати контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами. Використання їх підвищує оперативність і точність вимірювань.

Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі

Існуючі оптико-механічні способи і засоби контролю прямолінійності осі обертання печі дуже трудомісткі і не забезпечують необхідної точності. Запропоновані нові способи інженерно-геодезичного контролю електронними тахеометрами менш трудомісткі і забезпечують необхідну точність.

Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами

Розвиток сучасної техніки призвів до покращених методів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Існують методи вимірювання оцинтами обертових печей. Показано, що використання загальної станції дозволяє забезпечити ефективне функціонування даного обладнання.