Контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Запропоновано здійснювати контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами. Використання їх підвищує оперативність і точність вимірювань.

1. Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. Спосіб визначення відхилень від прямолінійності осі корпусу обертової печі. Патент на винахід 87217. Україна МПК F27В7/00. Кузьо І.В., Мороз О.І., Красюк О.П., Шевченко Т.Г., Марченков О.І. (Україна) заявлено 16.11.2007 р. Na 200712732. Опубл. 25.06.2009, бюл. 12.
 2. Кузьо І.В., Шевченко Т.Г. Расчёт и контроль установки агрегатов непрерывного производства. – Львов: Вища школа, 1987. – 176 с. 
3. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. // Шевченко Т.Г., Хропот С.Г., Пивоваров В.П., Игнатов А.А., Меньшиков В.Ф. / Под ред. Шевченко Т.Г. Министерство металлургии СССР. – М., 1991. – 214 с.