органи виконавчої влади

Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи

Досліджено принципи сучасної державної політики України у сфері надання адміністративних послуг. Виявлено основні недоліки надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Запропоновано шляхи створення сприятливих умов для якісного вирішення проблем громадян.

Функціонування інституту державних секретарів як одна з умов забезпечення інституційної пам’яті в державному управлінні

Проаналізовано вітчизняний досвід впровадження посад державних секретарів у центральних органах влади та зарубіжну багаторічну практику функціонування інституту цих посад. Встановлено, що введення посад державних секретарів міністерств є одним із найважливіших елементів реформи державної служби, яка наближує державне управління України до європейських стандартів.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Проблеми забезпечення транспортної безпеки України: нормативно-правові засади

Розглянуто організацію забезпечення транспортної безпеки як на транспорті взагалі, так і на його основних видах зокрема. Доведено відсутність нормативно-правових актів, які безпосередньо спрямовані на вирішення проблеми взаємодії суб’єктів забезпечення транспортної безпеки на різних видах транспорту між собою. Визначено основні керівні нормативно-правові документи, які регламентують роботу суб’єктів забезпечення транспортної безпеки та їх недосконалість у питаннях взаємодії.

Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади

Статтю присвячено дослідженню компетенції органів виконавчої влади, як елемента їхнього правового статусу, що є одним із найважливіших питань адміністративного права, пов’язаних з організацією діяльності органів державної влади, особливо органів виконавчої влади та таким, що вимагає серйозного наукового осмислення та комплексного аналізу нормативного матеріалу.