Функціонування інституту державних секретарів як одна з умов забезпечення інституційної пам’яті в державному управлінні

Автори: 
О. М. Оргієць

Проаналізовано вітчизняний досвід впровадження посад державних секретарів у центральних органах влади та зарубіжну багаторічну практику функціонування інституту цих посад. Встановлено, що введення посад державних секретарів міністерств є одним із найважливіших елементів реформи державної служби, яка наближує державне управління України до європейських стандартів. Визначено, що формування інституту державних секретарів має стати базовою умовою дотримання принципу наступності в системі державної служби, сприяти збереженню інституційної пам’яті в системі органів виконавчої влади, забезпечувати стабільність у їх функціонуванні, ефективно використовувати накопичений професійний досвід і знання державних службовців державної установи.

 1. Собко Я. Госсекретарь: должность для «нужных людей» или аполитичный менеджер / Я. Собко // Судебно-юридическая газета [Электронный ресурс]. — 2016.— 4 ноябр. — Режим доступа : http://sud.ua/news/2016/11/04/97066-gossekretar-dolzhnost-dlya-nyzhnikh-....
 2. В Украине готовятся изменить правила игры для госчиновников [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://news.liga.net/news/politics/4260215-v_ukraine_gotovyatsya_izmenit....
 3. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. (Редакція від 05.01.2017). — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
 4. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон України № 3166-VI від 17.03.2011 р. (Редакція від 01.05.2016, підстава 889-19). — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
 5. Собко Я. Госсекретарь: должность для «нужных людей»...
 6. Письменна І. І. Формування інституту державних секретарів як базова умова дотримання принципу наступності / І. І. Письменна // Вісник Академії митної служби України [Електронний ресурс] : наук. зб. — 2014. — № 1. — С. 92–96. — (Серія «Державне управління»).
 7. Про центральні органи виконавчої влади...
 8. Ексклюзивне інтерв’ю Державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимира Бондаренка агентству «Інтерфакс — Україна» (30.01.2017 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249698286.
 9. Письменна І. І. Формування інституту державних секретарів... — С. 92–96.
 10. Собко Я. Госсекретарь: должность для «нужных людей»...
 11. Ткачук Н. Реанимационный пшик или пакетный шиш: кто виноват в провале реформы госслужбы [Электронный ресурс] / Н. Ткачук. — Режим доступу : https://apostrophe.ua/article/politics/2017-01-19/reanimatsionnyiy-pshik... sh-kto-vinovat-v-provale-reformyi-gosslujbyi/9641.
 12. Ексклюзивне інтерв’ю Державного секретаря...
 13. Собко Я. Госсекретарь: должность для «нужных людей»...
 14. Ексклюзивне інтерв’ю Державного секретаря...
 15. Колиушко И. Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы / И. Колиушко, В. Дерец // Зеркало недели. Украина" [Электронный ресурс]. — 2016. — № 41. — 4 ноябр. — Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/internal/gosudarstvennye-sekretari-ministerstv-start....
 16. Виконавча влада і адміністративне право [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. — С. 312.
 17. Там само. — С. 314.
 18. Meyer-Sahling J. Sustainability of Civil Service Reforms in Central and Eastern Europe Five Years After EU Accession / J. Meyer-Sahling // SIGMA Papers [Electronic resource]. — 2009. — № 44. — Access mode : http://dx.doi.org/10.1787/5kml60pvjmbq-en.
 19. Meyer-Sahling J. Civil Service Professionalisation in the Western Balkans / J. Meyer-Sahling // SIGMA Papers [Electronic resource]. — 2012. — № 48. — Access mode : http://dx.doi.org/10.1787/5k4c42jrmp35-en.