громадськість

Співвідношення державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Анотація. В науковій статті зосереджено увагу на факторах, які свідчать про актуальність дослідження державного і громадського контролю у сфері охорони здоров’я як об’єкта правового регулювання. До таких факторів належить незадовільний стан здоров’я населення, дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, якість та ефективність проведення медичної реформи, якість надання медичних послуг та ін. Відтак дослідження особливостей співвідношення та правового регулювання державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я є надзвичайно актуальним.

Проблеми у сфері доброчесності суддів в сучасних умовах політико-правової реальності

У статті розглядаються аспекти узагальнення проблем у сфері доброчесності суддів в сучасних умовах політико-правової реальності.
Доброчесність суддів є основою для забезпечення громадянських прав і свобод, а також для виконання важливої ролі суддів у забезпеченні справедливого суспільства. У контексті судової реформи в Україні доброчесність суддів виступає як стратегічний інструмент забезпечення незалежності та прозорості судової системи, сприяє зміцненню довіри громадян до судової влади та підвищенню авторитету суду у суспільстві.

Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції

Проаналізовано діяльність Державної реєстраційної служби України та Державної виконавчої служби України. Внесено пропозиції щодо зміни окремих положень нормативно-правових актів. Надано рекомендації щодо співпраці головних управлінь юстиції з громадськістю.

Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками

Увагу зосереджено на діяльності органів виконавчої влади, громадськості у сфері профілактики адміністративних проступків. Розглядається профілактика адміністративних проступків як соціально спрямована діяльність держави, посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян.

 

 

Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства

Розглянуто питання забезпечення судового та громадського контролю за законністю в національному судочинстві. Проаналізовано проблеми забезпечення в Україні судового та громадського контролю за законністю надання електронної та іншої інформації учасникам судочинства та засобам масової інформації. Запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено основні підходи, напрями, складові та завдання громадського та судового контролю. Проведено аналіз врахування інтересів громадськості при прийнятті рішень.