координація

Ігрова координація та самоорганізація стратегій у мультиагентній моделі «хижак-жертва»

Досліджується проблема координації та самоорганізації стратегій мультиагентних систем на основі моделі стохастичної гри виду «хижак – жертва» з локальними зв’язками між агентами. Розроблено ігровий рекурентний метод та алгоритм координації стратегій агентів під час мінімізації функцій середніх програшів. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри «хижак – жертва». Досліджено вплив параметрів моделі на збіжність ігрового методу.

Ігрова координація стратегій мультиагентних систем

Досліджується проблема координації стратегій мультиагентних систем на основі моделі стохастичної гри з локальними зв’язками. Розроблено ігровий рекурентний метод та алгоритм формування узгоджених стратегій агентів в процесі мінімізації функцій середніх програшів. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для побудови карти скоординованих стратегій. Досліджено вплив параметрів моделі на збіжність ігрового методу.

Дослідження шляхів розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств

Досліджено шляхи розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств. Розглянуто сучасний стан та перспективи цієї співпраці, а також основні перешкоди, які необхідно подолати для її ефективного розвитку. Автори статті пропонують низку заходів, спрямованих на підвищення рівня координації діяльності українських і польських промислових підприємств. Реалізовані запропоновані заходи сприятимуть підвищенню ефективності діяльності українських і польських промислових підприємств, а також зміцненню економічних зв'язків між двома країнами.

Розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях України

З метою вдосконалення розкриття та розслідування злочинів учинених засудженими у виправних колоніях України, вирішення проблемних питань, які виникають під час розслідування таких злочинів, виникла необхідність розроблення нових науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема й рецидивною, а також удосконалення організаційно-правових засад діяльності органу досудового розслідування під час розслідування таких злочинів.

Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.

Координація процесу тифлокоментування

Описано розроблення математичного забезпечення процесу тифлокоментування. Для цього використано теорію координації. Структура координаційної задачі полягає в отриманні глобального розв’язку задачі, який є результатом узгодження розв’язків підзадач між собою. Це є основним критерієм досягнення мети координації багаторівневої інформаційної системи.

Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті

Висвітлено реформу дипломатичної служби Іспанії на початку ХХІ століття, яка спиралася на шість опор: координацію, модернізацію, професіоналізм, спеціалізацію, однорідність та спрощення процедур. Виявлено, що її спричинила поступова втрата країною глобальності зовнішньої політики внаслідок економічної кризи, розширення зовнішньополітичних завдань.