Розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях України

Maria Maskovita «Investigation of crimes committed by convicts in penal colonies of Ukraine”
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
систент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» кандидат юридичних наук

З метою вдосконалення розкриття та розслідування злочинів учинених засудженими у виправних колоніях України, вирішення проблемних питань, які виникають під час розслідування таких злочинів, виникла необхідність розроблення нових науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема й рецидивною, а також удосконалення організаційно-правових засад діяльності органу досудового розслідування під час розслідування таких злочинів.

Висвітлено стан дослідження проблем розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях і визначено основні закономірності та результати розробок у цьому напрямі; здійснено порівняльно-правовий аналіз норм кримінального процесуального законодавства України і зарубіжних країн та обґрунтовано необхідність впровадження позитивного досвіду з цих питань в Україні; сформульовано загальні засади досудового розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях, з урахуванням особливостей виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі; виокремлено особливості проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій у виправних колоніях та розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо їх удосконалення; розкрито зміст протидії розслідуванню злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях, визначено її форми, способи і суб’єкти; визначено зміст сучасної кримінальної процесуальної політики України та особливості її реалізації у виправних колоніях.

1. Bassist I.V. Adoption and implementation of procedural decisions of the investigator at the stage of pre-trial investigation: theoretical and practical problems: monograph. Lviv: Lviv State University, 2013. 600 p.

2. Bogatyrev I.G., Bogatyreva O.I., Puzyryov M.S. Prevention of penitentiary crime in Ukraine: a guide; in general ed. O. M. Juzhi. K.: Dakor, 2014. 96 p.

3. General characteristics of the State Penitentiary Service of Ukraine as of December 25, 2014 URL: http://www.kvs.gov.ua

4. Zakharov V.P., Kolb O.G., Myronchuk S.M., Milischuk L.I. Organization of individual crime prevention in a penal institution: Monograph. 2nd ed., revision. and added Lutsk: V.P. Ivanyuka, 2007. 442 p.

5. Kolb O. H. Prevention of crime in places of deprivation of liberty: Education. manual Lutsk: RVV "Tower" Volyn. state University named after Lesi Ukrainka, 2005. 494p.