illegal migration

Адміністративно-правова характеристика внутрішньої міграції в Україні

Подано адміністративно-правову характеристику внутрішньої міграції у контексті
зовнішньої та незаконної міграції. Розглянуто адміністративно-правове регулювання та
особливості міграційних процесів в Україні крізь призму теоретичного аналізу
складових міграційних процесів. Проаналізовано питання реалізації окремих положень
Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів щодо
суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на стан внутрішньої міграції.
Досліджено міграційний рух населення у державі.

Immediate connection of persons by the state border of Ukraine as a factor of non-legal migration: peculiarities of investigating criminal proceedings in the process of implementation of criminal transfer

The article is devoted to the issue of investigating the illegal transfer of persons across the
state border in the course of criminal prosecution. Based on the research of the scientific
positions of certain scholars-processualists on the peculiarities of investigating the illegal
transfer of persons across the state border, the author concluded that the illegal transfer of
persons across the state border of Ukraine is one of the factors that significantly affect the

Взаємообумовленість нелегальних міграційних процесів та міжнародної терористичної активності

Стаття присвячена розкриттю явища нелегальної міграції, яка, своєю чергою, є надзвичайно сприятливим середовищем для міжнародної терористичної діяльності. Саме у середовищі нелегальних мігрантів, терористичні організації підшуковують безпосередніх виконавців терористичних актів, розповсюджують злочинні ідеї помсти, ненависті до “благополучних” держав та їх громадян.

Спонукальні причини міграції в сучасних умовах

Дослідженно міграційні процеси, що відбуваються в сучасному транзитивному суспільстві і по-різному впливають на розвиток і держав-донорів, і держав-реципієнтів. Розглянуто спонукальні причини міграції з позиції сьогодення. З’ясовано характерні особливості сучасних міграційних процесів, що відбуваються в Україні, в контексті євроінтеграції.

Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції

Проаналізовано правову регламентацію здійснення прикордонного контролю. Встановлено особливості цього виду державного контролю на основі статистичних даних та порівняння з положеннями Шенгенського права. Визначено заходи, які спрямовані на забезпечення ефективності прикордонного контролю в системі протидії нелегальній міграції.