Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції

A. Mota «The border control and its meaning in thecounteraction to illegal migration» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Автори:
1
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Проаналізовано правову регламентацію здійснення прикордонного контролю. Встановлено особливості цього виду державного контролю на основі статистичних даних та порівняння з положеннями Шенгенського права. Визначено заходи, які спрямовані на забезпечення ефективності прикордонного контролю в системі протидії нелегальній міграції.

1. Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrai'ny. 1991 – 2015: Statystyka. Infografika [The State Border Guard Service of Ukraine. 1991–2015 Statistics. Infographics]. K., The Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, 2016, 31 p. Available at: http://dpsu.gov.ua/upload/ file/stat_buleten_2015_sayt.pdf. (In Ukr.). 
2. Andrijko O. F. Kontrol' [The control] // Jurydychna encyklopedija: V 6 t. / Redkol.: Ju.S.Shemshuchenko (golova redkol.) ta in. K., Ukr. encykl., 2001, T. 3: K – M., 2001, 792 p. 
3. Derzhavne upravlinnja v Ukraini: naukovi, pravovi, kadrovi ta organizacijni zasady [The public administration in Ukraine: scientific, legal, staff and organizational principles] / Bilous V. T., Dubenko S. D., Zadorozhna M. Ja. [ta in.]; za zag. red. N. R. Nyzhnyk, V. M. Olujka. L'viv, L'vivs'ka politehnika, 2002, 352 p. 
4. Morozov I. V. Naukovi osnovy upravlinnja. Chastyna I. Ponjattja upravlinnja ta upravlins'koi' dijal'nosti [Scientific basis of management. Part I. The concept of management and management activities]. I. V. Morozov, V. V. Zalozh, S. M. Shyrobokov. Hmel'nyc'kyj, NADPSU Publ, 2003, 150 p. 
5. Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs [The administrative law of Ukraine. The academic course] Tom 1. Zagal. chast. / Red. kolegija: V.B.Aver’janov (golova). K., Jurydychna dumka, 2004, 584 p. 
6. Kolomojec' T. O. Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs [The administrative law of Ukraine. The academic course]. K., Jurinkom Inter, 2011, 576 p. 
7. Kuz'menko O. V. Administratyvno-procesual'ne pravo Ukrai'ny [The Administrative Procedural Law of Ukraine] / Kuz'menko O. V., Gurzhij V. M.; za red. O. V. Kuz'menko. K., Atika, 2007, 416 p. 
8. Koncepcija integrovanogo upravlinnja kordonamy [The concept of integrated border management]: shv. rozp. Kabinetu Ministriv Ukrai'ny № 1149-r vid 28 zhovtnja 2015 roku. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, 2015, № 83, P. 2918. 
9. Pojasnjuval'na zapyska do proektu Zakonu Ukrai'ny “Pro prykordonnyj kontrol'” vid 5 veresnja 2008 roku [The explanatory note to the draft of the Law of Ukraine “On Border Control” on September 5, 2008]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=33268&pf35401=127174. 
10. Regulation (EU) No 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016, on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). Official Journal of the European Union. 2016. No L 77/1. 
11. Pro prykordonnyj kontrol': Zakon Ukrainy vid 5 lystopada 2009 roku [On Border Control, the Law of Ukraine on November 5, 2009]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrainy, 2010, № 6, P. 46 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy). 
12. Kabachyns'kyj M.I. Istorija ohorony kordoniv Ukrai'ny [The history of border protection of Ukraine]. Hmel'nyc'kyj, NADPSU Publ, 2005, 355 р. 
13. Z'olka V. L. Ohorona nacional'nyh interesiv Ukrai'ny u prykordonnij sferi (administratyvno-pravovyj aspekt) [The protection of national interests of Ukraine in the border area (administrative and legal aspects)]. Hmel'nyc'kyj, NADPSU Publ, 2015, 672 p. 
14. Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny: Zakon Ukrainy vid 19 chervnja 2003 roku [On the Fundamentals of National Security of Ukraine, the Law of Ukraine on June 19, 2003]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrainy, 2003, № 39, P. 351 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennjamy). 
15. Lavrynec' A.Je. Administratyvno-pravovogo reguljuvannja prykordonnogo kontrolju Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. juryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i proces; finansove pravo; informacijne pravo” [Administrative and legal regulation of border control]. Zaporiz'kyj nac. un-t. Zaporizhzhja, 2011. 35 p. 
16. Mostova K.V. Protydiya transkordonniy zlochynnosti v punktakh propusku cherez derzhavnyy kordon [The counteraction to cross-border criminality at checkpoints across the state border] // Osvitn'o-naukove zabezpechennya diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv i viys'kovykh formuvan' Ukrayiny: tezy VIII Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Khmel'nyts'kyy, 10 hrudnya 2015 roku). Khmel'nyts'kyy, NADPSU Publ, 2015, pp. 154 – 155.
17. Border security and management concept: Framework for Co-operation by the OSCE Participating States, Second day of the Thirteenth Meeting: 6 December, 2005. Ljubljana: Organization for Security and Co-operation in Europe, Ministerial Council, 2005. Available at: http://www.osce.org/mc/17452?download=true. 18. Pro derzhavnyy kordon Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 4 lystopada 1991 roku [On State Border of Ukraine, the Law of Ukraine on November 4, 1991]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992, № 2. P. 5 (z nastupnymy zminamy ta dopovnennyamy). 
19. Kolpakov V.K. Administratyvne pravo Ukrayiny [The Administrative Law of Ukraine]. K., Yurinkom Inter, 1999, 736 p. 
20. Poryadok v”yizdu na tymchasovo okupovanu terytoriyu Ukrayiny ta vyyizdu z neyi: zatv. post. Kabinetu Ministriv Ukrayiny № 367 vid 4 chervnya 2015 roku [The procedure for entry the temporarily occupied territory of Ukraine and departure from it, approved. post. Cabinet of Ministers of Ukraine № 367 of June 4, 2015]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2015, №46, P. 1485. 
21. Zminy do Poryadku v’yizdu na tymchasovo okupovanu terytoriyu Ukrayiny ta vyyizdu z neyi: zatv. post. Kabinetu Ministriv Ukrayiny # 722 vid 16 veresnya 2015 roku [The Changes to the procedure entry the temporarily occupied territory of Ukraine and departure from it, approved. post. Cabinet of Ministers of Ukraine № 722 of September 16, 2015]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2015, № 7, P. 2520. 
22. Tymchasovyy poryadok kontrolyu za peremishchennyam osib, transportnykh zasobiv ta vantazhiv (tovariv) cherez liniyu zitknennya u mezhakh Donets'koyi ta Luhans'koyi oblastey: zatv. nakazom pershoho zastupnyka kerivnyka Antyterorystychnoho tsentru pry Sluzhbi bezpeky Ukrayiny (kerivnyka Antyterorystychnoyi operatsiyi na terytoriyi Donets'koyi ta Luhans'koyi oblastey) vid 12 chervnya 2015 roku № 415 oh (z nastupnymy zminamy ta dopovnennyamy) [Temporary Procedure controlling the movement of persons, vehicles and cargo (goods) across the line of collision within the Donetsk and Lugansk regions: approved. order of first deputy head of the Antiterrorist Center at the Security Service of Ukraine (head of the antiterrorist operation in the Donetsk and Lugansk regions) on 12 June 2015 № 415 og]. Available at: https://ssu.gov.ua/ua/pages/32.