зсув

Оцінка ризиків зсувної небезпеки на прикладі кадастру земельних ділянок Косівського району

Метою досліджень, які висвітлені у цій статті, є аналіз зсувної небезпеки через оцінку впливу природної складової факторів на землекористування у межах Косівського району Івано-Франківської області. Зростання кількості негативних наслідків від розвитку зсувних процесів у межах території дослідження, та у Карпатському регіоні України зокрема, потребує створення нових підходів в оцінці земельних ресурсів та формуванні цивільного будівництва, з метою зменшення негативних наслідків зсувів на довкілля та людську діяльність. Методика.

Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат

Мета. Метою дослідження є аналіз впливу Покутського глибинного розлому на тектоніку і нафтогазоносність південно-східної частини Українських Карпат. Методика. Полягає у детальному комплексному аналізі геолого-геофізичних матеріалів на цій ділянці.

Експериментально-картографічне моделювання динаміки зсувонебезпечних територій за даними геодезичних спостережень

Мета. Метою цієї статті є розробка методичних положень та практичних рекомендацій стосовно експериментально-картографічного моделювання динаміки активної зсувної території на основі серійних геодезичних вимірів на ній. Це дасть змогу детальніше вивчити природу та стан зсувного процесу в геопросторовому середовищі. Методика.