Оцінка ризиків зсувної небезпеки на прикладі кадастру земельних ділянок Косівського району

https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.98.050
Надіслано: Жовтень 15, 2023
1
Кафедра Геодезії та землеустрою, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Метою досліджень, які висвітлені у цій статті, є аналіз зсувної небезпеки через оцінку впливу природної складової факторів на землекористування у межах Косівського району Івано-Франківської області. Зростання кількості негативних наслідків від розвитку зсувних процесів у межах території дослідження, та у Карпатському регіоні України зокрема, потребує створення нових підходів в оцінці земельних ресурсів та формуванні цивільного будівництва, з метою зменшення негативних наслідків зсувів на довкілля та людську діяльність. Методика. Дослідження зсувних процесів виконувалося з використанням геофізичних методів, з прив’язкою GPS, геостатистичних методів аналізу даних. На основі сформованого картографічного шару кадастру земельних ділянок і карти ризиків зсувної небезпеки для Косівського району виконаний векторний аналіз з оцінки ризику в кожній ділянці відповідно до його кадастрового номеру. Результати. З допомогою засобів геоінформаційного та геостатистичного аналізу з використанням QGIS виконано розрахунок еколого-геологічного ризику природної складової факторів зсувної небезпеки. Важливим результатом досліджень є побудова карт ризиків зсувної небезпеки земельних ділянок на основі даних Державного земельного кадастру, з використанням плагіну Kadastr.Live Toolbar. Наукова новизна. Вперше виконано аналіз природної складової ризиків зсувної небезпеки для території Косівського району, як основи для оцінки таких ризиків для окремих кадастрових зон. Виконаний аналіз ризиків на прикладі окремих територій, як основу для уточнення нормативно-грошової оцінки та зміни цільового призначення земель чи ведення господарської діяльності, що потребує гідрогеологічного довивчення. Практична значущість. Використання методології розподілу на природну та техногенну складові факторів оцінки ризиків зсувної небезпеки, що дозволяє виділити в межах території дослідження зони, де ймовірність розвитку і активізації зсувів є найвищою при дослідженні природних факторних характеристик.

 1. Годунько Р. Й. Державний природознавчий музей НАН України. Звіт про виконані дослідження водно-болотних угідь Косівщини , 2009
 2. Касіянчук, Д. В. Оцінка екологічних ризиків для природної та техногенної складової екзогенних процесів Карпатського регіону: дис. канд. геол. наук. Івано-Франківськ, 2016. 154 с. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8277
 3. Козак П. І. Кадастр зсувів, Косiвський р-н, Івано-Франківська область. Львівська ГЕП, 2010
 4. Кузьменко, Е. Д., Штогрин, Л. В. Інформаційний звіт про геологічне вивчення надр за темою № 29/10-34). Результати геологічного обстеження зсувних ділянок в Косівському районі Івано-Франківської області. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2010.  (Додаток 1. Івано-Франківськ: 138 с.
 5. Кузьменко Е. Д., Блінов П. В., Вдовина О. П., Демчишин М.Г. (2016). Прогнозування зсувів. Монографія. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 601.
 6. Casagli, N., Canuti, P., Sassa, K. et al. (2022). The Sixth World Landslide Forum (WLF6) on November 14–17, 2023, Florence, Italy. Landslides 19. https://doi.org/10.1007/s10346-022-01941-4
 7. Ivanik, O., Shevchuk, V., & Gadiatska, K. (2019) Geological and Geomorphological Factorsof Natural Hazards in Ukrainian Carpathians. Journal of Ecological Engineering, 20(4). https://doi.org/10.12911/22998993/102964
 8. Kasiyanchuk, D. V., Kuzmenko, E. D., Chepurna, T. B., Chepurnyi, I. V. (2016). Calculation of that environmental and geological landslide risk estimate. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1(10(79), С. 18–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59687
 9. Marr P, Jiménez Donato YA, Carraro E, Kanta R, & Glade T. (2023). The Role of Historical Data to Investigate Slow-Moving Landslides by Long-Term Monitoring Systems in Lower Austria. Land; 12(3):659. https://doi.org/10.3390/land12030659
 10. Panagiotis, A., Psathas, Papaleonidas, A., Iliadis, L., Papathanassiou, G., & Valkaniotis, S. (2022). COLAFOS: a hybrid machine learning model to forecast potential coseismic landslides severity. Journal of Information and Telecommunication, 6:4, 420-449. https://doi.org/10.1080/24751839.2022.2062918
 11. Pontes, C. V., Boszczowski, R. B., & Ercolin Filho, L. (2021). Geological-geotechnical risk mapping of gravitational mass movements in an urban area in Colombo, Brazil. Soils and Rocks, 2021, 44(4), e2021070721. https://doi.org/10.28927/SR.2021.070721
 12. Puniach E, Bieda A, Ćwiąkała P, Kwartnik-Pruc A, Parzych P. (2018). Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Updating Farmland Cadastral Data in Areas Subject to Landslides. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(8):331. https://doi.org/10.3390/ijgi7080331
 13. Sammarco, F. S., & Terracciano, A. (2023). Networks, Cycles and Urban Metabolism. Mapping Critical Environment: Giugliano in Campania (Naples) as a Case Study. Journal of Mediterranean Cities, 3(1), 101–118. https://doi.org/10.38027/mediterranean-cities_vol3no1_7
 14. Santangelo, M., Althuwaynee, O., Alvioli, M. et al. (2023). Inventory of landslides triggered by an extreme rainfall event in Marche-Umbria, Italy, on 15 September 2022. Sci Data 10, 427 https://doi.org/10.1038/s41597-023-02336-3
 15. Sestras, P., Bilas, co, S., Ros, ca, S., Veres, I., Ilies, N., Hysa, A., Spalevi´c, V., Cîmpeanu, S.M. (2022). Multi-Instrumental Approach to Slope Failure Monitoring in a Landslide Susceptible Newly Built-Up Area: Topo-Geodetic Survey, UAV 3D Modelling and Ground-Penetrating Radar. Remote Sens, 14, 5822. https://doi.org/10.3390/rs14225822
 16. Shtohryn, L., Kasiyanchuk, D., Kuzmenko, E. (2020). The problem of long-term prediction of landslide processes within the Transcarpatian inner depression of the Carpatian region of Ukraine.  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 15, No. 1, p. 157 – 166. URL http://www.cjees.ro/viewTopic.php?topicId=844
 17. Shtohryn, L., Anikeyev, S., Kuzmenko, E. & Bagriy, S. (2021). Reflection of the activity of landslide processes in the regional gravitational and magnetic fields (on the example of the Transcarpathian region). Geodynamics. 1(30), p. 65-77. https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.065
 18. Snitynskyi, V., Khirivskyi, P., & Hnativ, R. (2020). Landslides and erosion phenomena in the foothills of the Carpathian region rivers. Scientific Journal “Theory and building practice” (JTBP). Lviv: LPNU. https://doi.org/10.23939/jtbp2020.01.0098
 19. Tymkiv, M., Kasiyanchuk, D. (2018). Research of Data Sequences of Groundwater Levels with Gaps. Journal of ecological engineering, 20/3, p. 141-151 https://doi.org/10.12911/22998993/99744
 20. Wood N., Pennaz, A., Marineau, J., Jones, J., Jamie Jones, J., Ng, P., Henry, K. (2022). International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 82, November 2022, 103385 https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103385
 21. Zweifel, L., Samarin, M. & Alewell, C. (2021)  Investigating causal factors of shallow landslides in grassland regions of Switzerland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Retrieved from https://doi.org/10.5194/nhess-21-3421-2021