методи оцінки нерухомості

Розрахунок частки землі в загальній вартості єдиного об’єкта нерухомості населених пунктів (на прикладі м. Львова)

Наведено результати досліджень розрахунку частки землі в загальній вартості єдиного об'єкта нерухомості у Львові. Доведено, що в населених пунктах необхідно виділяти містобудівні зони, в межах яких найбільш ймовірно частка землі в ринковій вартості єдиних об'єктів нерухомості зберігає інваріантність.

Застосування проблемно-орієнтованих ГІС-технологій для цілей кадастрової оцінки нерухомості

Для організації ГІС кадастрової оцінки нерухомості необхідно вирішити питання формалізації опису функціональних зв'язків об'єкта оцінки з міським середовищем, а також зв'язків з ринковим середовищем для визначення потоків доходів і витрат даного об'єкта оцінки та адекватного перетворення і використання цієї інформації.