Розрахунок частки землі в загальній вартості єдиного об’єкта нерухомості населених пунктів (на прикладі м. Львова)

Надіслано: Січень 12, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати досліджень розрахунку частки землі в загальній вартості єдиного об'єкта нерухомості у Львові. Доведено, що в населених пунктах необхідно виділяти містобудівні зони, в межах яких найбільш ймовірно частка землі в ринковій вартості єдиних об'єктів нерухомості зберігає інваріантність.

1. Міжнародні стандарти оцінки МСО-1. Ринкова вартість як база оцінки. Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2006р. 
2. Міжнародні стандарти оцінки. Загальні поняття і принципи оцінки. — Міжнародний комітет зі стандартів оцінки майна (IVSC), 2006р. 
3.Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений по¬становою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440. 
4. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. 
5. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие. Пер. с англ. –М.:РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.-231с. 
6. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: підручник / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха – Київ: „Профі”, 2002. – 256с. 
7. Драпіковський О. Практикум з оцінки міських земель /  Драпіковський О., Іванова І. – Київ: „Українська академія державного управління”, 1998. –113с. 
8. Перович Л.М. Оцінка нерухомості: навчальний посібник / Перович Л.М., Губар Ю.П. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2010. - 296 с. 
9. Организация оценки и налогообложения недвижимости / Под редакцией Джозефа К. Эккерта. - М., Российское общество оценщиков, Академия оценки, Стар Интер, 1997. - Т. 1. - 382 с. - Т. 2 - 442 с.  
10. Организация оценки недвижимости / Под общ. редакцией Дж. К. Эккерта. - М., РОО, 1999, 325 с.