Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.

1. Земельний кодекс України / Відомості Верховної Ради України від 25.10.2001р.,  № 2768-III.
2. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» / Відомості Верховної Ради України від 09.07.2010р., № 2480-VI.
3. ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань / Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996р., №239.
4. ДСанПіН 3.3.6-096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів / Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002р., №476.
5. Elektromagnetische Felder im Alltag // Herausgegeben von der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Auflage 1.  – Karlsruhe, 2002. – 82s.
6.  Elektrosmog in der Umwelt // Bundesamt für Umwelt, Wald, und Landschaft. – Buwal, 2005. – 60s.