навчання

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система.

Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні

У статті здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють сферу освіти засуджених до позбавлення волі. Звертається увага на положення міжнародних документів у пенітенціарній сфері, які рекомендують тюремним адміністраціям докладати будь-які зусилля для заохочення ув’язненого до активної участі в усіх аспектах освіти. Обґрунтовано необхідність навчання засуджених, як одного з найважливіших аспектів профілактики вчинення повторних злочинів.

ТИПИ ЖИТЛОВО-ВИРОБНИЧИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ В ЗАКОРДОННІЙ ПРАКТИЦІ

Розглядаються приклади проектування закладів для бездомних в зарубіжній практиці. Зарубіжний досвід співставляються з результатами власних соціологічних досліджень бездомних в Україні. Категорія бездомних – це невідємна складова населення будь-якої країни, яка завжди  була присутня в різних типах суспільства, незалежно від рівня його заможності і соціальної формації. Для вирішення проблеми бездомності пропонується соціально-типологічна схема впровадження для бездомних різних типів житла на основі його інтеграції з виробничими і навчальними функціями.

ДВА ПОГЛЯДИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ І СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ НОВОГО ЗАКЛАДУ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ РАЙЄРСОНА, ТОРОНТО, 2015-2016, ТА ТЕАТРУ НА ПОДОЛІ, КИЇВ, УКРАЇНА, ВІДКР

В статті висвітлені ідеї архітектурної реконструкції та технічного оновлення нового приміщення Школи виконавських мистецтв для потреб у викладанні, виробництві та виконанні у знайденому просторі-підвалі Студентського навчального центру Університету Райєрсона з використанням сучасних мистецьких технологій та просторів для Київського Академічного Театру на Подолі, одного з провідних драматичних театрів в Україні, який отримав будинок із найсучаснішим ігровим майданчиком. Однак зовнішній вигляд і фасад театру викликали суттєві публічні суперечки.

Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства

На основі чинного національного законодавства з урахуваннях сучасних викликів окреслено інноваційну модель закладу вищої освіти в Україні.

Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XIX ст.)

Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII–XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час  від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.