РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.079
Надіслано: Січень 17, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020

Цитування за ДСТУ: Кудін А. П., Кудіна Т. М., Міненко О. М., Бабич В. О. Розроблення та впровадження web-орієнтованих систем навчання іноземців. Український журнал інформаційних технологій. 2020, т. 2, № 1. С. 79–85.

Citation APA: Kudin, A. P., Kudina, T. M., Minenko, O. M., & Babich, V. O. (2020). Development and implementation web-oriented foreign education systems. Ukrainian Journal of Information Technology, 2(1), 79–85. https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.079

1
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
2
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
3
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
4
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система. Для виготовлення аудіовізуального курсу використали інструменти наявних програмних продуктів (Camtasiа Studio 9, LMSMOODLE), а система "КІАП" – програмний продукт власного виробництва на базі технологій Microsoft Visual Studio Community, ASP.NET та мови програмування C#.

В основі аудіовізуального курсу знаходиться перегляд вітчизняних художніх фільмів (україномовних). Спеціально відібрані фільми "розрізали" на діалоги. До кожного діалогу на екран виводили текст, слова в якому з'являються на екрані синхронно з озвученням. Кожний такий епізод підтримується аудіословником, який містить нові для інокомуніканта слова. Після вивчення нових слів і усвідомлення змісту діалогу, слухач переходить до обов'язкового елементу аудіовізуального курсу – тестування на знання змісту переглянутого діалогу. За умови вдалого проходження тесту, студент має доступ до наступного епізоду.

Система "КІАП" створена на підставі технології клієнт-сервер для двох користувачів: для викладача з доступом до конструктора завдань та слухача з доступом тільки до певних завдань у встановлені викладачем терміни. Після завершення – система формує протокол відповіді, де зазначено час виконання, запропонований текст, текст з виправленнями, список слів – перевірок, кількість балів. Одним із завдань є виправлення запрограмованих граматичних помилок у словах або текстах, які можна прослуховувати. Встановлено, що використання розроблених навчальних систем збільшує час перебування іноземних студентів в україномовному середовищі, що позитивно впливає на формування й розширення мовної компетенції.

  1. Foreign Language. (2019). State Standard of Ukrainian as a Foreign Language. Retrieved from: http://www.mon.gov.ua/ en/activity/education/1410876 247.
  2. Kazachiner, O. S. (2007). Use of video courses in English lessons: methodical material. English language and literature. The Basis, 2, 5–11. Kharkiv. [In Ukrainian].
  3. Maznychenko, V. M. (2013). Features of audio training. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 2(33), 89–94. [In Ukrainian].
  4. Nikolaeva, S. Yu. (2004). Methods of teaching foreign languages in secondary schools. Textbook. Kyiv: Lenwith, 360 p.
  5. Protsenko, N. V. (2012). The main difficulties of teaching audio. Scientific works of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ogienko. Philological Sciences, 29(1), 87–89. Kamianets-Podilskyi. [In Ukrainian].
  6. Website. (2019). I speak Ukrainian. Retrieved from: http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua
  7. Website. (2019). Ivan Franko National University of Lviv. Retrieved from: http://www.lnu.edu.ua/lknp/nova/ index. htm/
  8. Website. (2019). Lessons of the State Language. Retrieved from: http://www.mova.kreschatic.kiev.ua.
  9. Website. (2019). New Language. Retrieved from: http://www.novamova. com.ua
  10. Website. (2020). Step to Ukraine. Retrieved from: http://krok.miok.lviv.ua/en/