міжнародний досвід

Університетська клініка як чинник забезпечення якості медичної освіти: управлінський аспект

У статті проаналізовано функціонування університетської клініки як чинника забезпечення якості медичної освіти. Виявлено, що університетська кліка забезпечує високу якість надання медичної допомоги та створює умови для забезпечення якісної освіти медичних працівників. Запропоновано створення та/або удосконалення створених університетських клінік з метою підвищення якості медичної освіти в Україні.

Насильницька статева злочинність в Україні: характеристика та міжнародний досвід

Анотація. У статті розглянуто нормативно-правову характеристику поняття «насильницька статева злочинність», вивчено думки українських науковців щодо проблематики виявлення насильницької статевої злочинності, досліджено статистичні дані Офісу Генерального прокурора щодо частоти вчинення такого виду кримінальних правопорушень.

Проаналізовано зарубіжний досвід щодо особливостей диференціювання насильницької статевої злочинності в кримінально-правових актах Королівства Іспанії, Французької Республіки, Республіки Польща.

Кодифікація національного трудового законодавства в контексті європейської інтеграції

У статті визначено зміст принципів, завдань та особливостей  кодифікації  національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів в контексті європейської інтеграції.

Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки

Досліджено основні проблеми розвитку економіки України у контексті її ідентифікації як європейської держави, виділено основні зовнішні загрози її фінансової безпеки. Проаналізовано основні загрози фінансовій безпеці України. Оцінено та узагальнено досвід провідних країн європейського простору у напрямі формування та забезпечення економічної безпеки України і на цій основі запропоновано необхідність зміцнення основних її складових у сучасних умовах розвитку суспільства. Охарактеризовано особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств у розвинених країнах.

Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією

Досліджено загальні засади правового регулювання надання адмі¬ністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС України.