міжнародний досвід

Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки

Досліджено основні проблеми розвитку економіки України у контексті її ідентифікації як європейської держави, виділено основні зовнішні загрози її фінансової безпеки. Проаналізовано основні загрози фінансовій безпеці України. Оцінено та узагальнено досвід провідних країн європейського простору у напрямі формування та забезпечення економічної безпеки України і на цій основі запропоновано необхідність зміцнення основних її складових у сучасних умовах розвитку суспільства. Охарактеризовано особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств у розвинених країнах.

Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією

Досліджено загальні засади правового регулювання надання адмі¬ністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС України.