медична послуга

Адміністративно-правовий механізм реалізації права на медичну допомогу внутрішньо переміщеними особами

У статті проаналізовано адміністративно-правовий механізм реалізації права на медичну допомогу внутрішньо переміщеними особами. Проаналізовано тлумачення поняття «внутрішньо переміщена особа», які закріплені у законодавстві зарубіжних країн, таких як: Грузія, Республіка Азербайджан, Республіка Туреччина, Республіка Молдова, Республіка Хорватія.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

У статті обґрунтовано посилення соціально-економічного значення інституційного середовища продуцентів медичних послуг в умовах зростання цінності якісних параметрів людського потенціалу. Одним із проявів сучасної парадигми медичної допомоги, яка передбачає зміщення акцентів у бік інтернаціоналізації та глобалізації, стало виокремлення високорентабельної міжнародної бізнес-моделі, котра синтезує медичну і туристичну діяльність

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Проаналізовано  процеси  надання  медичних  послуг  та  визначено  основні  критерії  якості  медичної послуги для медичної установи  як надавача послуги  та для пацієнта як споживача послуги. Обґрунтовано доцільність застосування функції якості медичних послуг та подано математичну модель процесів надання медичної послуги.

Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів у охороні здоров’я

Уточнено поняття “медична послуга”, виявлено характерні ознаки та особливості медичних послуг. Визначено роль і місце медичних послуг у системі охорони здоров’я. Обґрунтовано, що важливою умовою розвитку ринку медичних послуг в Україні є зміцнення інноваційного потенціалу системи охорони здоров’я.