доказування

Електронні докази - дієві інструменти доказування у кримінальному провадженні

Процес доказування здійснюється компетентними учасниками кримінального процесу з метою встановлення істини у кримінальному провадженні і є його вагомим складовим елементом. Доказування відбувається з дотриманням визначених законом порядку кримінального провадження загалом, виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, тобто у межах кримінальної процесуальної форми. Сучасна концепція кримінального процесу спрямована на встановлення додаткових гарантій дотримання прав його учасників на кожному етапі.

До питання з’ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є одним із важливих напрямків діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому контексті Кримінальний процесуальний кодекс зобов'язує органи, які здійснюють кримінальне провадження щодо неповнолітніх, якомога детальніше з'ясовувати обставини, що стосуються характеристики таких неповнолітніх, а також виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню ними кримінального(их) правопорушення(ь). 

Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення)

Визначено процесуальну суть доказування обставин з метою спростування підозри.
Проаналізовано нормативні акти, які надають можливість процесуально спростувати
підозру. Визначено обставини, які впливають на зменшення ступеня тяжкості вчиненого
кримінального правопорушення. Окреслено основні обов’язкові елементи адвоката з
спростування підозри у злочині.

Правова природа кримінально-процесуального доказування

Розглянуто історичні аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від минулих часів до сьогодення. Автор аналізує положення основних нормативно-правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де розвинуто правові ідеї  доказування.