До питання з’ясування обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

2022;
: 330-336

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Hnizdyukh Z., Slotvinska N. On the question of finding the circumstances, what should be established in criminal proceedings regarding minors

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є одним із важливих напрямків діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. У цьому контексті Кримінальний процесуальний кодекс зобов'язує органи, які здійснюють кримінальне провадження щодо неповнолітніх, якомога детальніше з'ясовувати обставини, що стосуються характеристики таких неповнолітніх, а також виявляти причини та умови, що сприяли вчиненню ними кримінального(их) правопорушення(ь). 

Метою цієї наукової статті є дослідження та аналіз окремих аспектів виявлення обставин  (з урахуванням положень ст.. 91, 485 КПК України) у кримінальному провадженні щодо особливої категорії осіб – неповнолітніх, які вчинили кримінальне(і) правопорушення. 

У зв’язку з окресленим завданням, у статті проаналізовано співвідношення поняття «доказування» та «встановлення» в теорії кримінального процесу. Здійснено класифікацію та характеристику обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

Зроблено висновок, що обставини, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, по суті, лише деталізують елементи загального предмета доказування, орієнтуючи слідчого, прокурора та суд на поглиблене дослідження обставин, що мають значення для прийняття щодо неповнолітнього остаточного правового рішення.

1. Artemenko I. I. (2014). Kryminalne pravosuddia shchodo nepovnolitnikh [Juvenile criminal justic]. Porivnialno-analitychne pravo. № 4. URL: http://www.pap.in.ua/4_2014/40.pdf.

2. Vasylev A. N. (1976). Sledstvennaia taktyka[Investigative tactics]. M.: Yuryd. lyt., 200 p.

3. Hrabovskaia N. P. (1961). Uholovno-pravovaia borba s prestuplenyiamy  nesovershennoletnykh v SSSR [The criminal-legal fight against the crimes of minors in the USSR]. Lenynhrad: Yzd-vo Lenynhr. un-t., 79 p.

4. Eisman A.A. (1984). O soderzhanyy krymynalystycheskoi kharakterystyky pre stuplenyi [On the content of the forensic characteristics of the criminal]. Krymynalystycheskaia kharakterystyka prestuplenyi. M., 282 p.

5. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za 2020-2022 roku [Unified report on criminal offenses for 2020-2022]. Heneralna prokuratura Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika.

6. Konventsiia pro prava dytyny 20.11.1989 roku[Convention on the Rights of the Child of 20.11.1989]: ofitsiinyi veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

7. Kontseptsiia rozvytku kryminalnoi yustytsii shchodo nepovnolitnikh v Ukraini [Concept of the development of criminal justice for minors in Ukraine]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 travnia 2011 roku №597/211 Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text.

8.Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine].URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

9. Levendarenko O.O. (2003). Osoblyvosti protsesu dokazuvanniau spravakh pro zlochyny nepovnolitnikh: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 «Kryminalnyi protses i kryminalistyka; sudova ekspertyza» [Peculiarities of the process of proof in cases involving crimes by minors: diss. ... candidate law Sciences: specialist 12.00.09 "Criminal process and forensics; forensic examination"]. Donetsk, 226 p. 

10. Olashyn M. M. (2017). Obstavyny, shcho pidliahaiut predmetu dokazuvannia u spravakh pro zlochyny nepovnolitnikh [Circumstances subject to the subject of proof in cases of juvenile crimes]. Visnyk Lvivskoho torhivelno-ekonomichnoho universytetu. Yurydychni nauky, Vyp. 4. P. 215-221.

11. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27 liutoho 2004 roku [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] № 2 «Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidalnist za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu chy inshu antyhromadsku diialnist» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text

12. Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 16.04.2004 [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine dated 04/16/2004] № 5 «Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro zlochyny nepovnolitnikh». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text.