акредитація

Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти

Розглянуто стан і ризики функціонування системи державного забезпечення якості вищої освіти в Україні. Запропоновано громадський механізм управління якістю вищої освіти через створення інституту незалежних освітніх аудиторів. Виокремлено переваги незалежного освітнього аудиту для закладів вищої освіти. Визначено вимоги до освіти та рівня фахової підготовки незалежних освітніх аудиторів.

Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України

Розглянуто теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України в системі інвестиційно-правової політики. Акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб у сфері інвестиційної діяльності як інститут публічного права проаналізовано з позиції національного та  зарубіжного законодавства.